Pagdalaw ng Mahal na Poong Nazareno

Pagsalubong ng mga debotong kawani ng LGU sa pagdalaw ng Mahal na Poon Nazareno sa Bahay Pamahalaan ng Bayan ng Bauan ngayong araw, Okt. 13, 2023.

You may also like...