2021 Seal of Good Local Governance for Barangays (SGLGB) Passer

Congratulations, Barangay MANGHINAO UNO‼️

2021 Seal of Good Local Governance for Barangays (SGLGB) Passer

“Itong pagkilala ay isang testamento ng isang Matino, Mahusay, at Maaasahang Pamamahala ng Sangguniang Barangay!”

You may also like...